In onze platte organisatie kon Peter als adjunct uitstekend schakelen tussen sturen op hoofdlijnen en aandacht geven aan teamdynamiek. Terugkijkend moet ik mijn stereotype beeld van de interim-manager bijstellen: Peter heeft zich met hoofd, hart én handen verbonden met Fontys Paramedische Hogeschool.

Written by