Nieuws

Een postacademische opleiding bij de Behavior Change Academy heeft mij de modellen en praktische handvatten geboden om gedrag systematisch en effectief te (helpen) veranderen. Hiermee heb ik mijn kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en veranderkunde verder verdiept.
Waar ben jij mee bezig? Cultuurverandering? Veiligheidsbeleid? Preventie? Leefstijlverandering?
Graag help ik de laatste stap – van denken naar doen, van intentie naar gedrag – daadwerkelijk zetten.

Voorbeelden van lopende en recente opdrachten
  • Individuele coaching, teamcoaching.
  • Workshops projectmanagement.
  • Onderzoek en advies gedragsverandering in het kader van strategisch plan.
  • Optimalisatie teamontwikkeling resultaatverantwoordelijke teams.
  • Gespreksleiding toekomstberaad bestuur vakvereniging, focusgroepen.
  • Adjunct-directeur a.i. Fontys Paramedische Hogeschool
Naar de korte video: Hoezo gids?