Voorbeelden van opdrachten
  • Business Development support van partners en directors IT auditing en advies.
  • Ondersteuning gedragsveranderingstraject consultants Implementatie leersysteem.
  • Begeleiding Directieteam na fusie welzijnsorganisaties.
  • Faciliteren regiobijeenkomsten en workshops.
  • Individuele coaching, teamcoaching.
  • Advisering gedragsverandering.
  • Directie a.i., hoger onderwijs.
  • Programmamanagement zorgopleidingen.
Maatschappelijke activiteiten
Naar de korte video: Hoezo gids?
Professionele samenwerking
  • Bij opleidings- en trainingstrajecten werk ik graag samen met Pieter van Bakel en Maarten van Schie van Practical Impact