Nieuws

Sinds Q1 2022 mag ik mij gedragsveranderaar noemen. Een postacademische opleiding bij de Behavior Change Academy heeft mij de modellen en praktische handvatten geboden om gedrag systematisch en effectief te (helpen) veranderen. Deze heb ik in een stevige casus met succes beproefd. Hiermee heb ik mijn kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en veranderkunde verdiept.
Waar ben jij mee bezig? Cultuurverandering? Veiligheidsbeleid? Preventie? Leefstijlverandering?
Graag ben ik beschikbaar om de laatste stap – van denken naar doen, van intentie naar gedrag – daadwerkelijk te helpen zetten.

Voorbeelden van lopende en recente opdrachten
  • Individuele coaching, teamcoaching.
  • Gespreksleiding toekomstberaad bestuur vakvereniging.
  • Onderzoek en advies gedragsverandering in het kader van strategisch plan.
  • Workshops projectmanagement.
  • Optimalisatie teamontwikkeling resultaatverantwoordelijke teams.
  • Adjunct-directeur a.i. Fontys Paramedische Hogeschool
  • Programmamanager CZO Flex Level
Naar de korte video: Hoezo gids?