Voorbeelden van opdrachten
  • Faciliteren regiobijeenkomsten en workshops.
  • Individuele coaching, teamcoaching.
  • Advisering gedragsverandering.
  • Directie a.i., hoger onderwijs.
  • Programmamanagement zorgopleidingen.
  • Leermanager integraal leiderschapstraject.
  • Workshops projectmanagement.
Maatschappelijke activiteiten
Naar de korte video: Hoezo gids?

Een aanvullende postacademische opleiding heeft mij de modellen en praktische handvatten geboden om gedrag systematisch en effectief te helpen veranderen. Hiermee heb ik mijn kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en veranderkunde in 2022 verder verdiept.
Waar ben jij, bent u mee bezig? Cultuurverandering? Veiligheidsbeleid? Preventie? Leefstijlverandering?
Graag help ik de laatste stap – van denken naar doen, van intentie naar gedrag – daadwerkelijk zetten.