Hoort u het liever van een ander? Hier enkele uitspraken van klanten.

Adjunct-directeur ad-interim
Maart 2020 startte Peter als interim adjunct-directeur bij Fontys Paramedische Hogeschool in een op dat moment tijdelijk directieteam. Snel maakte hij zich onze missie, ambities en cultuur eigen en handelde hij zelfstandig.
Ik heb Peter in zijn rol als adjunct zeer gewaardeerd. Hij opereerde met een grote loyaliteit naar onze koers, beleidskeuzes en het werken in resultaatverantwoordelijke teams toe. Vanuit die loyale houding heeft Peter kritisch meegebouwd aan het realiseren van onze ambities.
Zijn interventies spitsten zich toe op verdieping en optimalisatie van de kaders en het samenspel tussen en met de teams. Daarnaast begeleidde hij een aantal strategische projecten. In onze platte organisatie waar 250 medewerkers in 14 teams samenwerken, kon Peter uitstekend schakelen tussen sturen op hoofdlijnen en aandacht geven aan teamdynamiek. Opvallend was hoe snel en effectief hij tot daadwerkelijke verbinding met de teams en medewerkers wist te komen, iets wat breed gewaardeerd werd door alle collega’s.
Terugkijkend op zijn 10 maanden inzet moet ik mijn stereotype beeld van de interim-manager bijstellen: Peter heeft zich met hoofd, hart én handen verbonden met FPH; met onze uitdagingen, successen en zorgen en daarmee de lat voor zijn opvolgster hoog gelegd.
Thom Rutten, directeur Fontys Paramedische Hogeschool

Peter als coach
Het coachtraject dat ik bij Peter heb gevolgd is gericht geweest op het ontwikkelen van mijn identiteit als leidinggevende en van het daarbij passende handelingsrepertoire. Peters wijze van coachen kenmerkt zich door een mooie balans in ondersteunend en spiegelend, intuïtief en onderbouwd, vrij laten en richting geven, denken en voelen.
Peter is transparant in keuzes die hij wil maken en toetst of deze het gewenste resultaat opleveren. Hij put uit een schat van ervaring en zet deze op inspirerende wijze in. Het lukt Peter om mijn keuzes constant in het licht te zetten van persoonlijke overtuigingen, drijfveren, waarden en normen. Dit leidt tot duurzame verankering en verandering in gedrag.
Ik kijk terug op een zeer waardevol traject waarin ik in korte tijd  inzichten heb opgedaan waar ik de rest van mijn loopbaan profijt van ga hebben.
Tom, leidinggevende

Gespreksleider, dagvoorzitter
ResearchNed doet regelmatig een beroep op Peter Fest om discussiebijeenkomsten, focusgroepen en dergelijke voor te zitten.
Peter bereidt zich altijd terdege voor en doet voorstellen voor een optimale opzet van sessies.
Met zijn aanpak neemt hij veel voorbereiding en ‘zorgen’ bij zijn opdrachtgever weg. Tijdens bijeenkomsten betoont hij zich een kundig voorzitter die discussies op een prettige maar ook prikkelende wijze leidt.
Hij zorgt ervoor dat iedere deelnemer zijn inbreng kan leveren. Door zijn grote ervaring en kennis kan Peter met tal van onderwerpen overweg;
hij staat net zo gemakkelijk voor een groep leraren als voor een groep bestuurders.
Discussies onder zijn leiding leveren in de ervaring van ResearchNed het beoogde resultaat op en leiden tot waardering bij deelnemers.
Wouter van Casteren, senior onderzoeker en projectleider

Leren en ontwikkelen vol extra dimensies
Inspireren, prikkelen, exploreren, internaliseren…….intrinsiek leren
Toen wij een nieuwe opleider zochten om ons bij te staan bij ons MD-programma, werden we verrast door de persoon Peter.
Niet de jarenlange ervaring, didactische rugtas, theoretische visie(s) of gelikte brochure bracht het verschil. Nee, het was en is de persoon Peter zelf.
Vanaf het eerste contact is hij de scholingspartner die meedenkt.
Een opleider/ontwikkelaar die op basis van onze intrinsieke eigen leerbehoefte met ons op zoek ging naar de volgende rake stappen.
Bij Peter zijn je leer- en ontwikkelvragen in zeer goede handen. Met zijn netwerk, creativiteit, integriteit en betrouwbaarheid ben je zeker van passende kwaliteit.
Peter heeft ons met zijn warmte en professionaliteit gevangen, wij laten hem voorlopig nog niet los.
Christian Boxman, organisatieadviseur Waterschap Vallei en Veluwe

Coachend adviseur
Ondanks zijn enthousiasme en passie straalt Peter rust uit.
Als een ervaren gids wijst hij je de weg, op basis van een brede interesse voor en kennis van leren & veranderen. De ene keer directief, de andere keer achteroverleunend en meedenkend. Ingespeeld op wat jij nodig hebt.
Hij gaat voorop als het moeilijk wordt en geeft ruimte zodra groei mogelijk is.
Een bescheiden expert die je verder helpt. Peter, bedankt!
Lynn Schlink, v/h adviseur P&O Witlox van den Boomen